Stöd oss

Stöd oss

Insamlingsstiftelsen Halmstad Live

Insamlingsstiftelsen Halmstad Live

Inbjudan 

 

Härmed inbjuds ni av insamlingsstiftelsens stiftare Mårten Dalman

till vårt första upprop med fokus på projektet Dans för unga gamla. 

 

Onsdag 12 september 2018, kl. 18.00 

Halmstad Live 

Karl XI:s väg 47 

 

Samhället ser i dag flera stora problem bland äldre pga. bla. inaktivitet,

ensamhet, brist på närhet mm. Vi läser flera forskarrapporter i ämnet.

Allt detta kan vi lösa genom DANS

 

Pengar som flyter in efter detta upprop skall tillföras den nybildade Insamlingsstiftelsen med namnet ”Insamlingsstiftelsen Halmstad Live”. Insamlingsstiftelsens ledstjärna är att bidra till ett mer integrerande, tillåtande, tillgängligt och utvecklande samhälle. 

 

Insamlingsstiftelsen har grundats för att samla in pengar till att bygga upp en ekonomisk trygghet för den nuvarande Insamlingsstiftelsen Halmstad Lives verksamhet på lång sikt. 

 

Vi tar under uppropet tacksamt emot donationer! 

O.S.A senast den 10 september 2018 genom att anmäla dig tillföljande adress: info@stiftelsenhalmstadlive.se 

 

Hem

Visionen är ett integrerande, tillåtande, tillgängligt och utvecklande upplevelsecentrum där man sätter möten mellan människor i fokus.

Just nu fokuserar vi på vårt första projekt; Next Generation Live med upprop den 27 juni kl. 18.00

Syftet med stiftelsens första projekt är att aktivera unga med musikevenemang och få samma chans att se sina favoritartister som vuxna, i en drogfri miljö. För att motverka såväl psykisk som fysisk ohälsa och inaktivitet har vi skapat en arena för unga att vara på.

Ett mål för Halmstad har länge varit att unga ska ha saker att göra för att inte hamna fel i olika stadier av sina liv. Halmstad skia vara en stad med livskvalitet i alla stadier av livet, även när man är ung. Vi ser detta projekt som ett komplement till de kommunala satsningar som görs för unga, samt att man genom detta projekt har ett nära samarbete med polis och andra myndigheter.

Projektet syftar också till att bygga upp en långsiktig verksamhet för unga hos Halmstad Live, i form av konserter med artister och band som de vill ha. Det ska vara ett långsiktigt projekt som på sikt ger resultatet att ungdomar från olika områden integreras och enas, bygger broar mellan unga, ger ungdomarna musikupplevelser i en säker miljö, och att det alltid finns något för dem att göra och uppleva.

Insamlingsstiftelsen har grundats för att samla in pengar till att bygga upp en ekonomisk trygghet för den nuvarande Insamlingsstiftelsen Halmstad Lives verksamhet på lång sikt.

Insamlingsstiftelsen med namnet ”Insamlingsstiftelsen Halmstad Live”. Insamlingsstiftelsens ledstjärna är att bidra till ett mer integrerande, tillåtande, tillgängligt och utvecklande samhälle.